Văn bản
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH: 50 /2011/TTLT-BYT-BTC-BCT
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện quản lư nhà nước về giá thuốc dùng cho người
   Xem chi tiết... 
46 /2011/TT-BYT
Th«ng t­ Ban hành nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc”
   Xem chi tiết... 
Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2010 về triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành
Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2009 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010; ngày 03/3/2010 Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
   Xem chi tiết... 
Thu hồi thuốc giảm đau nhập khẩu và trong nước
Cục Quản lư dược bộ Y tế vừa có quyết định đ́nh chỉ lưu hành và yêu cầu các đơn vị có liên quan tiến hành thu hồi hai lô thuốc.
   Xem chi tiết... 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH BỘ VĂN HOÁ THÔNG TIN-BỘ Y TẾ SỐ 01/2004/TTLT-BVHTT-BYT NGÀY 12 THÁNG 01 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO TRONG LĨNH VỰC Y T&#
Căn cứ Pháp lệnh Quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH ngày 16 tháng 11 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo; Căn cứ Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo; Liên tịch Bộ Văn hóa - Thông tin và Bộ Y tế hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực y tế như sau:
Download   |   Xem chi tiết... 
QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SÓ 151/2007/QD-TTg NGÀY 12 THÁNG 9 NĂM 2007 BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC NHẬP KHẨU THUỐC CHƯA CÓ SỐ ĐĂNG KƯ T&
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Dược ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật Pḥng, chống ma túy ngày 22 tháng 12 năm 2000, Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,
Download   |   Xem chi tiết... 
Thông tư hướng dẫn chế độ khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm
Căn cứ Luật pḥng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007; Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Bộ Y tế hướng dẫn chế độ khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm như sau:
Download   |   Xem chi tiết... 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN ĐẤU THẤU THUỐC TRONG CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP
Căn cứ Luật Dược ngày 14/6/2005 và Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Dược; Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005 và Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Liên tịch Bộ Y tế - Bộ Tài chính thống nhất hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế công lập, như sau:
Download   |   Xem chi tiết... 
CONG VAN GIA HAN THUOC TU DUOC LIEU
- Căn cứ quy định tại Điều 13 Thông tư số 22/2009/TT-BYT ngày 24 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đăng kư thuốc;
Download   |   Xem chi tiết... 
Thông tư quy định nguyên tắc sản xuất thuốc từ dược liệu và lộ tŕnh áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP)
Căn cứ Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược; Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Bộ Y tế; Căn cứ Nghị Quyết 62/NQ-CP ngày 17/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lư của Bộ Y tế; Xét t́nh h́nh thực tiễn triển khai nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất thuốc” theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới tại các cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu;
Download   |   Xem chi tiết... 
Trang 1/2  1 2 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm Chuyên mục sức khỏe Bác sĩ tư vấn Nhà phân phối Hỏi & đáp sản phẩm Văn bản Khuyến măi Liên hệ
CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM THUẬN HÓA
Chính sách bảo mật
GPKD số 0302817165 do SKH&ĐT TPHCM cấp ngày 12/11/2002
Địa chỉ: 47 Lam Sơn, P. 5, Q. Phú Nhuận, TP. HCM - Điện thoại: 84-8 38031698 - Fax: 84-8 38418202
Email: info@thuanhoapharma.com.vn      Website: www.thuanhoapharma.com.vn
 

Copyright © 2011 - 2015 by Thuan Hoa Pharma. Thiết kế web bởi Trang Web Vàng.